Марихуаната како лек: се што треба да знаете а немате кого да прашате (прв дел)

Ние денес многу малку знаеме за здравствените бенефити на канабисот. Тоа се должи на фактот што има прилично строги прописи кога се спроведуваат истражувачки студии на луѓе како и законски одредби кои од неодамна почнаа да се укинуваат. Сепак и покрај скромната бројка на истражувачки податоци, постојат некои знакови кои ветуваат а редовно се појавуваат и нови податоци околу проценките за корисноста и штетноста за канабисот кога се употребува во медицински цели.