Анксиозност

Анксиозноста е аларм, кој укажува дека лицето не е во состојба да ги потисне и контролира чувствата кои претходно се потиснати