se-sto-treba-da-znaete-za-antidepresivite
Споделете со пријателите!

Насоки при земање на терапија со антидепресиви
Антидепресивите се лекови кои што се користат за олеснување на дијагностицирани пореметувања на расположението, како клиничка депресија и бројни анксиозни пореметувања. Постојат четири видови на антидепресиви, со цел директно да влијаат на одредени хемиски промени. Последниве години се зачестуваат и се заоструваат дискусиите за употребата на антидепресиви, за нивното штетно влијание и опасните пропратни ефекти. Доколку се користат, обврзно е широко познавање и точна информираност за тоа што претставуваат, како се употребуваат и на кој начин влијаат.

Важноста од наоѓање на вистинската мера

Лечењето со антидепресиви е период на проби и грешки, кои што треба да се очекуваат за време на третманот. Потребни се повеќе од шест недели за да се видат позитивни ефекти и да се воспостави баланс, додека може да поминат месеци за лековите вистински да почнат да делуваат и да направат промени.

Терапијата со антидепресиви не е доволна

„Пропратни ефекти од користењето антидепресиви, првенствено зависат од видот на лекарствата што се користат“

Терапијата која што исклучиво се базира на антидепресиви не е доволна. За оваа практика често им се префрла на психијатрите во Македонија, кои се грижат единствено за наоѓање на вистинската доза. Навистина, тоа е клучно, но за подобрување на состојбата, потребен е и стручен разговор за давање совети и животни насоки, како и работа со нутриционисти, тренери и психолози, за подобрување на животниот стил, бидејќи на промената на хемиските реакции во мозокот, е докажано позитивното влијание на физичката активност и начинот на исхрана. Така што, најдобриот метод е оној кој што е повеќестран, а антидепресивите треба да се дел од целиот процес на закрепнување.

Прочитајте:  Корона Инфодемија

Пропратни ефекти од користењето антидепресиви

Појавата на пропратни ефекти е нормална за сите медикаменти. Пропратни ефекти од користењето антидепресиви, првенствено зависат од видот на лекарствата што се користат. Овде ќе наброиме неколку од нив кои што може да се очекуваат како: главоболка, болка во зглобовите и мускулите, зголемено чешање и дијареа. Овие сипмтоми, најчесто се со среден интензитет и привремени. Останати проратни ефекти се несоница и дневна поспаност, покачување на телесната тежина, суицидални мисли и намалување на сексуалната желба.

Прекинување на терапијата

Терапијата со антидепресиви не смее да се прекине наеднаш. Освен тоа, прекинување на терапија која што е добро прилагодена, само ќе го зголеми ризикот од повторување на состојбата. Сепак, доколку одлучите дека треба да прекинете со терапија, а вашиот лекар го потврди тоа, тој ќе ви одреди помали дози кои што континуирано ќе се намалуваат.

Доколку вистински сакате да си помогнете, бидете целосно искрени и информирајте го вашиот лекар за сите промени, дали чувствувате промена на подобро на полошо, дали имате суицидни мисли, како и останати физички проблеми. Отворено зборувајте како се чувствувате и дали забележувате промени во спиењето, апетитот или сексуалниот нагон. За најдобар прогрес и бележење на промени, започнете да водите дневник во кој секојдневно ќе пишувате како се чувствувате.

НАПОМЕНА: Информациите достапни во овој текст, не се замена за стручен совет. Доколку сте на терапија со антидепресиви, обратете се кај вашиот лекар.


Споделете со пријателите!