Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (09-та недела, до 01.03.2020)
Во текот на 9-та недела од 2020 година, пријавени се 4.946 (I=239,0/100.000) случаи со грип/ заболувања слични на грип, намалување од 12,5% во споредба со минатата недела (n=5.654).

Бројот на пријавени лица споредено со 9-та недела од минатата сезона (n=2.678) е зголемен за 84,7%, а во споредба со бројот за 9-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=2.219) се регистрира зголемување од 2,2 пати.

Регистрираната инциденца оваа недела е во рамките на средна активност (I=161,2-269,0/100.000) на вирусот на грип, согласно МЕМ моделот за одредување на интензитет на активноста на сезонски грип.

Во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, во текот на 9-та недела, пристигнати се 79 материјали за тестирање на грип. Од тестираните материјали, 38 (48,1%) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца – кај 17 (44,7%) е детектиран тип А (12 A/H3, 4 A/H1pdm, 1 несубтипизиран), а 21 (55,3%) се инфлуенца тип Б (18 Victoria и 3 неодредена линија)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!