misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 04.03.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво – 93.090 (2.223 нови)

Кина

 • Број на потврдени случаи – 80.422 (120 нови)
 • Број на смртни случаи – 2.984 (38 нови)

Други земји

 • Број на потврдени случаи – 12.668 (2.103 нови)
 • Број на зафатени земји – 76 (4 нови)
 • Број на смртни случаи – 214 (48 нови)

Северна Македонија

 • Број на потврдени случаи – 1 (импортиран)
 • Број на прва линија контакти под 14-дневен надзор во изолација – 11
 • Број на втора линија контакти под 14-дневен надзор во изолација – 11
 • Број на контакти поврзани со потврден случај во странство, под 14-дневен надзор во изолација – 2
 • Денови од последно пријавување  на потврден случај – 7

СЗО проценка на ризик

 • Кина – многу висок
 • Регионално ниво – многу висок
 • Глобално ниво – многу висок

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!