Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2020/2021 (46 недела, до 15.11.2020)
Во текот на 46-тата недела од 2020 година (од 09-15.11.2020), во Република Северна Македонија пријавени се 21 (I=1,0/100.000) случаи на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип.

Бројот на регистрирани случаи во 45-та недела е намален во споредба со минатата сезона (n=44) и со типичната сезонска крива (n=78).

Заболените се пријавени од 3 ЦЈЗ/ПЕ, во Дебар – 15, во Куманово – 4 и во Гостивар – 2.

Во однос на возрасната дистрибуција, 9 лица се од возрасната група од 0-4 години, каде се регистрира и највисока инциденца (7,8/100.000).

Во текот на 46-та извештајна недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ, пристигнати се 3 материјали за лабораториско тестирање на грип. Истите се со негативен резултат за присуство на инфлуенца вирусот.

Кумулативни податоци

Во сезоната 2020/2021 вкупниот број на заболени изнесува 141 (I=6,8/100.000), 16,6% помалку во споредба со истиот период минатата сезона кога биле регистрирани 169 заболени лица.

Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрасни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрасната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) – 55 случаи (39,0%), а највисока инциденца (42,2/100.000) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!