misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 19.664 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намалување од 6,3% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 7.486 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со незначително зголемување во однос на минатата недела (1,8%). Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=3.255; 43,5%), со неделна инциденца – 535,1/100.000.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=1.818, 24,3%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 40-49 (n=1.496; 20,0%), 30-39 (n=1.474; 19,7%), 50-59 (n=1.348; 18,0%) и 20-29 (n=978; 13,1%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=85; 1,6%) и 10-19 години (n=287; 3,8%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 3.866 (51,6%) лица од машки и 3.620 (48,4%) од женски пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 5.099 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, 44,7‘ повеќе во споредба со минатата недела.

Пријавени се 204 смртни случаи од 24 града, зголемување од 18,6% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 155 лица биле над 60 години, 26 лица на возраст од 50-59 години, 18 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години и 5 случаи во возрасната група од 30-39 години. Од смртните случаи, епидемиолошки се истражени 128 или 62,7%.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 22.11.2020, пријавени се вкупно 55.131 случаи на COVID-19 (I=2.664,4/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово, Куманово, Прилеп и Штип, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Прилеп и Штип. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020
за 44-та недела

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 15.11.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 57 882 183 (4 060 891 во последни 7 дена, 1% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1 377 395 (67 221 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 24 563 600 (1 603 498 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 675 735 (22 005 во последни 7 дена, 15% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 16 873 383 (1 771 673 во последни 7 дена, 6% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 375 368 (32 684 во последни 7 дена, 10% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 10 367 553 (351 822 во последни 7 дена, 6% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 158 566 (4 706 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3 796 649 (250 746 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 96 354 (6 299 во последни 7 дена, 10% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1 446 041 (47 106 во последни 7 дена, 15% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 32 538 (1 088 во последни 7 дена, 30% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 834 216 (32 973 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 16 377 (439 во последни 7 дена, 1% повеќе во споредба со претходна недела)

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!