korona-vakcina-1
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 27.329 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 4,5% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 6.867 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со намалување од 13,4% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 16,2 до 29,6%, просечно 24,3%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=2.857; 41,6%), со неделна инциденца – 462,6/100.000.

Највисока неделна инциденца од 525,2/100.000 е регистрирана во ПЕ Кавадарци.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=2.106, 30,7%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 50-59 (n=1.245; 18,1%), 40-49 (n=1.201; 17,5%), 30-39  (n=1.176; 17,1%) и 20-29 (n=711; 10,4%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=112; 1,6%) и 10-19 години (n=316; 4,6%). Се забележува зголемување само кај возрасната група од 0-9 години (19,1%), додека кај другите возрасни групи има намалување на бројот на заболени, со најголемо процентуално намалување кај возрасната група од 20-29 години (22,5%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 3.515 (51,2%) лица од женски и 3.352 (48,8%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 6.112 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, со зголемување од 25,7% во споредба со минатата недела.

Пријавени се 276 смртни случаи од 29 градови, 6,2% повеќе во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 238 лицa биле над 60 години, 27 лица на возраст од 50-59 години, 8 лица од возрасната група од 40-49 години и 3 лица од 30-39 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 11.04.2021, пријавени се вкупно 142.034 случаи на COVID-19 (I=6.864,3/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Прилеп, Куманово, Тетово, Битола и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Крушево и Охрид. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Отворен пункт за Итна медицинска помош во Поликлиника Ѓорче Петров

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 04.04.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 130.459.184 (4.038.292 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела).
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 2.842.325 (71.355 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела).

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 56.589.190 (1.344.618 во последни 7 дена, 3% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.368.633 (37.185 во последни 7 дена, 15% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 45.877.941 (1.638.947 во последни 7 дена, 2% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 980.586 (24.534 во последни 7 дена, 2% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 15.212.235 (592.349 во последни 7 дена, 36% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 222.054 (4.317 во последни 7 дена, 46% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 7.693.094 (297.763 во последни 7 дена, 10% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 160.612 (3.699 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3.120.296 (58.858 во последни 7 дена, 6% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 78.523 (1.077 во последни 7 дена, 20% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 1.965.683 (105.757 во последни 7 дена, 25% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 31.904 (543 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!