misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
ТТестирани се вкупно 10.171 материјал во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани сe вкупно 1.406 нови позитивни случаи од 26 градови во државата (Табела 1). Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=819; 58,3%) и Тетово (n=199; 14,2%).

Од вкупниот број на тестирани, 326 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките и домовите за стари лица, а регистрирани се 4 позитивни случаи во градинки во Струга и Штип.

Табела 1. Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 02.06.2020

Град Број на заболени Починати
Скопје 819 35
Тетово 199 11
Куманово 74 9
Ресен 56 1
Струга 53 3
Охрид 45 1
Штип 35 1
Дебар 27
Гостивар 26 2
Велес 16 1
Битола 10
Свети Николе 7
Прилеп 6 1
Кавадарци 5
Кичево 5
Кочани 5
Крива Паланка 3
Струмица 3
Крушево 2
Гевгелија 2
Пехчево 2
Валандово 2
Пробиштип 1
Неготино 1
Демир Капија 1
Кратово 1
Вкупно 1406 65

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица над 60 години со 340 (24,2%) позитивни. Поголем број на заболени се регистрира и кај лицата на возраст од 30-39 (n=273; 19,4%), 50-59 (n=261; 18,6%) и од 40-49 години (n=229; 16,3%). Најмал број е регистран кај децата од 0-9 (n=53; 3,8%) и 10-19 години (n=58; 4,1%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 708 (50,4%) лица од женски и 698 (49,6%) од машки пол.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=1.246; 88,6%), регистрирани се 232 (18,6%) хоспитализирани, а кај 406 (32,6%) лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Од вкупниот број на нови случаи, 487 (39,1%) имаат контакт со потврден случај. Регистрирани се 6 лица со историја на патување (во последни 14 дена).

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравено се води 231 лице кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Прочитајте:  Електронско поднесување на барања за ин-витро

Пријавени се 65 смртни случаи од 10 градови (Табела 1). Најголем дел од случаите се на возраст над 60 години (n=54; 83,1%). Од починатите, 62 биле хоспитализирани, а 3 починале во вонболнички услови. Коморбидитети се регистрирани кај 58 починати лица.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 20.06.2020, пријавени се вкупно 5.106 случаи на COVID-19 (I=245,8/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 32 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово и Тетово, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Куманово и Прилеп. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга.

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 20.06.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 8.525.042 (138.980 нови)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 456.973 (6.271 нов)
 • Број на зафатени земји/ територии – 214

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 4.163.813 (71.287 нови)
 • Смртни случаи – 215.903 (3.386 нови)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.509.750 (18.313 нови)
 • Смртни случаи – 192.645 (1.726 нови)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 878.428 (21.778 нови)
 • Смртни случаи – 19.560 (519 нови)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 560.285 (19.244 нови)
 • Смртни случаи – 16.814 (454 нови)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 208.535 (7.357 нови)
 • Смртни случаи – 4.750 (155 нови)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 203.490 (1.001 нов)
 • Смртни случаи – 7.288 (31 нов)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!