misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 349 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, од кои позитивни се 29. Потврдените случаи се од 8 градови (Табела 1).

Табела 1. Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 13.05.2020

Град Број на заболени Починати
Скопје 10
Прилеп 6
Тетово 4
Струга 2
Велес 2
Битола 2
Охрид 2
Куманово 1
Вкупно 29

Регистрирани се случаи во скоро сите возрасни групи, а во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 14  женски и  15 машки лица.

Регистрирани се 5 хоспитализирани лица.  Кај 10 лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Вкупно 18 лица имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата, а не се регистрирани лица кои имале историја на неодамнешно патување (во последни 14 дена).

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 6 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Во тек на денешниот ден не се пријавени нови смртни случаи.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 13.05.2020, пријавени се вкупно 1.723 случаи на COVID-19 (I=83,3/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 30 градови низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар, Прилеп и Куманово. Највисок леталитет се регистрира во Струга.

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 13.05.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 4.170.424 (81.577 нови)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 287.399 (4.245 нови)
 • Број на зафатени земји/ територии – 214
Прочитајте:  Информации за MERS CoV

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.7316 (24.527 нови)
 • Смртни случаи – 159.799 (1.918 нови)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 1.7564 (37.847 нови)
 • Смртни случаи – 106.504 (1.955 нови)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 284.270 (10.243 нови)
 • Смртни случаи – 9.259 (121 нов)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 163.201 (1.329 нови)
 • Смртни случаи – 6.578 (51 нов)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 110.932 (5.031 нов)
 • Смртни случаи – 3.746 (149 нови)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 49.429 (2.600 нови)
 • Смртни случаи – 1.500 (51 нов)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!