Споделете со пријателите!

Министерството за здравство испраќа 11 доктори на специјализација во странство
Единаесет доктори ќе заминат на специјализација во Белград и во Загреб, каде што ќе ги усовршуваат знаењата и искуствата во седум различни медицински области – дигестивна хирургија, офталмологија, гинекологија и акушерство, анестизиологија, трауматологија, интерна медицина и општа хирургија.

Десет доктори ги испраќаме на специјализација во Србија и една докторка ја испраќаме на специјализација во Хрватска. Ова е во рамки на политиката на Министерството за здравство за зајакнување на специјалистичкиот кадар во здравствените установи во Република Македонија, со тоа што одлуката е определен број специјализанти да ги испраќаме на специјализација во странство и тие да се вратат со знаења и искуство и веднаш да се вклучат во работата на здравствените установи, изјави министерот за здравство Никола Тодоров по работен состанок со специјализантите...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!