Споделете со пријателите!

Одржан 8-миот состанок на Иницијативата на Светската Здравствена Организација за следење на дебелината кај децата (COSI)

Од 18ти до 20ти мај 2015 година, во Дубровник, Хрватска, се одржа 8-миот Состанок на Иницијативата на СЗО за следење на дебелината кај децата (COSI). Република Македонија активно учествуваше во собирањето на податоци преку антропометриски мерења во основните училишта во Република Македонија.

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!