dali-vaseto-oko-gi-gleda-site-boi_image
Споделете со пријателите!

Нашите очи може да разликуваат бои но дали некогаш сте се запрашале дали луѓето ги гледаат боите на ист начин?
Како всушност ние гледаме? Одговорот на тоа прашање лежи во взаемната работа на очите и мозокот. Во најкратки можни црти, рецепторите за светлина во човечкото око испраќаат пораки до мозокот и на тој начин ние гледаме некоја боја.

Спектар на бои`

Црвената, зелената и сината боја се примарните бои на спектарот на бои. Кога се комбинираат урамнотежени количини на црвена, зелена и сина светлина се добива бела светлина. А доколку се направат варијации во количината на црвена, зелена или сина светлина може да се добијат сите бои во спектарот на видливи бои.

„Јаболкото не е црвено затоа што таа боја е својствена за него, туку бидејќи брановата должина која ја гледаме како црвена се рефлектира, а останатите се апсорбираат“

Боите не се својствени за предметите. Површината на предметите рефлектира некои бои, а ги апсорбира сите други. Ние ги гледаме само тие бои што се рефлектираат. На пример, јаболкото не е црвено затоа што таа боја е својствена за него, туку затоа што токму брановата должина која ја гледаме како црвена се рефлектира, додека сите други се апсорбираат. Од друга страна пак, доколку предметот ги рефлектира сите бранови должини на светлината, ние го гледаме како бел, а доколку ги апсорбира, го гледаме како црн.

Рецептори за светлина

Ретината е делот во окото во кој се наоѓаат клетки кои се чувствителни на светлина. Некои од тие клетки имаат стапчеста, а некои конусна форма. Овие клетки – рецептори на светлина ја преработуваат светлината во нервни импулси и ги испраќаат до мозокот преку оптичкиот нерв.

Стапчестите клетки најчесто пренесуваат информација за црна и бела светлина до мозокот. Токму со помош на овие клетки нашите очи се адаптираат кога влегуваме во темна просторија.

Кога станува збор за конусните клетки, може да се каже дека постојат три вида: клетки чувствителни на долги, средни и кратки бранови должини на светлина. Овие клетки заедно со нервните клетки доставуваат информација до мозокот за да може да ја препознае бојата.

Прочитајте:  Поврзаноста помеѓу дијабетесот и ампутацијата

Дали сите луѓе ги гледаат сите бои?

Сите луѓе не гледаат исто. Додека повеќето од нас може да ги разликуваат сите бои, постои одреден број на луѓе кои се соочуваат со попречувања во однос на препознавањето на боите. Тие луѓе најчесто не се ни свесни дека ги гледаат боите на различен начин. Најчестиот вид на попречување во гледањето на бои е кога не се прави разлика помеѓу црвена и зелена боја. Други видови на попречувања можат да вклучуваат и други парови на бои. Луѓето кои не можат да разликуваат ниедна боја се многу ретки.

Птиците, рибите и многу други животни можат да го разликуваат целокупниот спектар на бои, а пак некои инсекти, како пчелите на пример, дури може да гледаат и ултравиолетови бои кои се невидливи за човечкото око.

Ако сакате да проверите дали вие можете да ги препознаете сите бои, направете го овој тест уште сега.


Споделете со пријателите!