pharmanews-dijabeticna-retinopatija-najcesta-komplikacija-na-nekontroliran-dijabetes
Споделете со пријателите!

Кои се симптомите на дијабетичка ретинопатија и како го менуваат животот на пациентот?

Што е дијабетичка ретинопатија и зошто се појавува?

Дијабетична ретинопатија е најчеста компликација на долгорочен и недоволно контролиран дијабетес. Главни ризик фактори за појава на дијабетична ретинопатија се зголемени нивоа на глукоза во крвта, хипертензија, дислипидемија, дебелина, пушење, оксидативен стрес, хомоцистеинемија, недостаток на витамин Д итн. Кај пациентите со недоволно контролиран дијабет прогресивно се развиваат микроангиопатии (промени на малите крвни садови) и атеросклероза. Дијабетичната микроангиопатија ги зафаќа и капиларите на ретината во окото и е главна причина за развој на дијабетична ретинопатија. Најпрвин доаѓа до тн. точкасти крварења и макуларен едем кои се едни од најчестите причини за намалување на видот кај дијабетичарите.

…особено важно успешно да се регулира нивото на шеќерот во крвта но и да се користи дополнителна терапија која ја подобрува оксигенацијата на ретината како и витаминска терапија.

Понатаму се случува развој на ретинална неоваскуларизација што подразбира создавање на нови крвни садови со лош квалитет кои прскаат и предизвикуваат крварења во окото. Како последица од овие крварења се создава сврзно ткиво меѓу ретината и стаклестото тело што може да доведе до одлепување на ретината и комплетен губиток на видот. Други можни последици се формирање на непроѕирна мембрана пред макуларната регија или појава на неоваскуларен глауком кој не се  подобрува со медикаментозна терапија.

Кои се симптомите на дијабетичка ретинопатија и како го менуваат животот на пациентот?

Како резултат на оштетувањето на мрежницата кое го предизвикува дијабетичната ретинопатија, пациентот почнува да чувствува ненадејни промени во квалитетот на видот и заматување. Во неговото видно поле почнуваат да се појавуваат  лебдечки точки и/или флеки а некои слики ги гледа ‘’двојно’’.  Болката во окото истотака е очекуван симптом.  Ваквиот развој на настаните води до оштетување и/или губење на видот. Заради сето ова е особено важно успешно да се регулира нивото на шеќерот во крвта но и да се користи дополнителна терапија која ја подобрува оксигенацијата на ретината како и витаминска терапија.

Прочитајте:  Одржување на интимното здравје – клучно за создавање на потомство но и за квалитетен сексуален живот!

Која е улогата на додатоците на исхраната при дијабетична ретинопатија?

Одредени антиоксиданти, витамини и минерали може значајно да го унапредат очното здравје а пред се, лутеин, зеаксантин, рутин, фолна киселина, витамини Б1, Б6 и Б12, цинк и селен. Гореспоменатите активни компоненти имаат антиангиоген ефектспречувајќи абнормален раст на нови крвни садови, како и ретинопротективен ефект преку зголемување на антиоксидантниот и антиинфламаторниот капацитет на мрежницата. На овој начин овие додатоци во исхраната помагаат за забавување/стопирање на невродегенерацијата, т.е. прогресијата на дијабетична ретинопатија и, можеби уште позначајно, ублажување на визуелната непријатност и подобрување на визуелниот квалитет на живот.

 


Споделете со пријателите!