Доење и мајчино млеко – најдобриот почеток за вашето бебе

Доењето е еден од најважните начини на за унапредување и чување на здравјето – наведува Мими Кимовска Христов, специјалист педијатар и претседател на поткомитетот за промоција, заштита и поддршка на доењето при Министерство за Здравство на РМ по повод Светската недела на доењето.