alchajmerova-bolest-rezultat-na-narushena-crevna-mikrobiota_image
Споделете со пријателите!

Зголемениот процент на појава на ова заболување во изминатата декада може директно да се поврзе со примена на адитиви во процесираната храна
Алцхајмерова болест е тежок и постојано растечки социоекономски товар во општеството. Според хипотезата за амилоидната каскада, оваа болест се должи на церебрално таложење на β амилоидни пептиди кои тригерираат каскада патолошки инциденти кои водат до деменција. Во прилог на оваа хипотеза, најрационална стратегија за терапија би била да се спречи или забави β амилоидната агрегација.

Покрај сите истражувачки напори, во моментов не постои третман за Алцхајмер, но постојат бројни студии кои ја поврзуваат оската мозок – гастроинтестинум, цревна микробиота и нејзиното влијание за настанување на оваа болест.

Научниците од Универзитетот „Лунд“ во Шведска, покажаа дека бактериите во цревата може да го забрзаат развојот на Алцхајмерова болест. Според истражувачите зад оваа студија, резултатите отворија врата за нови можности за превенција и третман на болеста.

Гастроинтестиналниот тракт од езофагус до анус е обложен со слој епителни клетки кои ја формираат интестинално мукозната бариера. Таа бариера има за цел да го заштити домаќинот од навлегување на бактерии, вируси и други хемиски и нехемиски супстанции да навлезат во крвотокот. Ваквата конекција помеѓу клетките се вика цврста врска и доколку се наруши таа врска доаѓа до leacky gut, односно нарушување на пропустливоста на цревната бариера и настанување на можност за навлегување на штетни метаболити во крвотокот и нивно стигање до мозокот.

Leacky gut е нарушена пермеабилност на цревната бариера“

Интегритетот на крвно-мозочната бариера може да биде нарушен од многу супстанции. Нарушување на балансот на цревната микробиота е дирекно поврзана со leacky gut (или нарушена пермеабилност на цревната бариера).

Во клиничките студии направени со глувци кои се болни од Алцхајмер и здрави глувци, забележано е дека болните животни имаат потполно различни бактерии од тие на здравите. Истражувачите, исто така, ја проучувале Алцхајмер кај глувци кои имаат комплетен дефицит на бактерии, за да можат да ја докажат поврзаноста на гастро микробиота и развојот на амилоидните плаки, при што се забележало дека глувците без бактерии имаат значително помала количина на амилоидни плаки.
alchajmerova-bolest-rezultat-na-narushena-crevna-mikrobiota_image1

„Цревната микробиота има важна улога за зачувување на крвно мозочна бариера“

Со цел за понатамошно разјаснување на врската помеѓу цревната флора и појавата на болеста, истражувачите пренесуваат бактерии од болните во цревата на „стерилните“ глувци и откриле дека покасно тие развиваат поголеми количини на бета-амилоидни плаки отколку оние животни кај кои се трансферирани бактерии од здрави глувци. Ова истражување како и многу други, го поддржува ставот дека цревната микробиота има важна улога за зачувување на крвно мозочна бариера, а со тоа и спречување на навлегување на липополисахариди во таа бариера и нивно доаѓање до мозокот.

Липополисахаридите се комбинација на липиди и шеќери и се главна компонента на клеточниот ѕид на грам негативните бактерии. Во нормална микробиота има 50-70% грам – бактерии.

Липополисахаридите водат до силен инфламаторен одговор доколку навлезат во крвотокот. Во здрав организам со нормална микробиота, липополисахаридите се спречени да навлезат во крвотокот заради постоење на цврста врска помеѓу интестиналните епителни клетки. Настанување на нарушена пермеабилност и leacky gut е дирекно поврзано со нарушена гастро микробиота, кое пак се потврдува со доказот дека пациенти со Алцхајмер имаат трипати поголема концентрација на липополисахариди отколку кај здрави пациенти.

Прочитајте:  Што може спортот да ја научи медицината?

Како заклучок од сите изнесени научни факти, би можело да се истакне дека дека гастроинтестиналната микрофлора има влијание на мозочната функција на домаќинот преку оската микробиота-црева—мозок. Диеталните навики, употреба на антибиотици, инфекции со патогени микроорганизми, интервенција со пробиотици и нивна примена, не само што имаат влијание на цревната микрофлора и нејзините физиолошки функции, туку таа ги засега когнитивните способности и го променува ризикот за развој на Алцхајмер.

Рапидно зголемениот процент на појава на ова заболување во изминатата декада може директно да се поврзе со примена на адитиви во процесираната храна, небалансираната исхрана и да се смета за една од најважните причини за колапс на гастроинтестиналната микробиота.

Сето ова има влијание за настанување на неврохемиските промени. Нарушувањата на цревната микробиота може дирекно да води до нарушена цревна пропустливост, да предизвика системска инфламација и инфламација на ЦНС кое во краплакјна линија води до невролошки нарушувања и зголемен ризик за таложење на амилоидни плаки. 


Споделете со пријателите!