zaednica-za-site-diskusija-za-pokrenuvanje-na-svesta-za-licata-poprechenost_image
Споделете со пријателите!

Заедница за сите! – Проекции на филмови за проблемите и предизвиците со кои се сретнуваат лицата со попреченост во своето секојдневно живеење
Здружението СОЛЕМ – Скопје, кое се залага за унапредување и промоција на правата на лицата со посебни потреби и нивно вклучување во општеството, утре и задутре организира проекции на документарни филмови од наградуваниот режисер Томислав Жаја, проследени со дискусија.

Овие проекции се продолжување на иницијативата, започната во октомври 2016 со прикажувањето на документарниот филм „Слободни“, за покренување на прашањето за деинституционализација на лицата со интелектуална попреченост.

Проекциите ќе се одржат на 24.01 (вторник) и 25.01.2017 (среда), со почеток од 11:30 часот, во Бизнис салата на Скопски саем.

Осумте кратки документарни филмови прикажуваат различни аспекти од проблемите и предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост, а кои мора да бидат соодветно адресирани од страна на донесувачите на одлуки, институциите, стручната јавност и бизнис заедницата. Токму затоа, целта на овој настан е и да отвори дискусија, отворено и јавно да се разговара за предизвиците, пречките, но и начините и можните решенија за подобрување на состојбата, што ќе води кон поголема и посеопфатна социјална инклузија на лицата со попреченост, во сите сфери на општеството.

„Овие филмови ги тематизираат проблемите и предизвиците со кои се сретнуваат лицата со попреченост во своето секојдневно живеење“

Претставници од стручната јавност ќе дискутираат за потребите од зајакнување на лицата со попреченост, преку нивно осамостојување низ деинституционализација, воведување на услугата „личен асистент“, започнување на програми за стручна обука во соработка со институциите и бизнис секторот, подготвување на теренот за развој на социјално претприемништво, како и планирањето на универзален архитектонски дизајн за поголема пристапност, од страна на архитектонските студија и институциите.

Прочитајте:  ДЕТСКИ МЈУЗИКЛ: „Градот моли: ме угушивте, ме боли!“

Секој од говорниците има долгогодишно и интернационално искуство во спроведувањето на вакви програми, и тие ќе ги понудат своите искуства и различни перспективи во правењето на првиот чекор кон надминување на актуелните состојби. Кратки во времетраење и исклучително важни по своето значење, овие филмови ги тематизираат проблемите и предизвиците со кои се сретнуваат лицата со попреченост во своето секојдневно живеење. „Но целта не е само да поставиме прашања, туку и да отидеме чекор понапред – да дискутираме, да разговараме и да понудиме решенија.“ пишува во описот на настанот.


Споделете со пријателите!