Светски ден на здравјето

Половина од светското население сè уште не е во можност да ги добие здравствените услуги што му се потребни.Светската здравствена организација беше заснована на принципот…

15 водечки модни дизајнери мрднаа со прст за „Сите стоплени во зима“

Граѓанската платформа „Мрдни со прст“, има мисија да поттикне размислување за индивидуалната одговорности и зголемување на вклученоста во решавање на општествените прашања кои сите нè засегаат