ambivalentnost-da-sakash-dve-sprotivni-raboti-1-del_image
Споделете со пријателите!

Поимот амбивалентност освен во индивидуалниот живот има важна улога и во општеството
Од првиот дел видовме дека амбивалентноста од психолошка гледна точка се толкува како симултаното постоење позитивни и негативни чувства спрема друго лице, дејствување или кон некој предмет (како привлечност и одвраќање), што резултира со внатрешен конфликт. Амбивалентноста влијае на нашите искази и одлуки особено кога сме соочени со големи животни одлуки. Моралните норми вклучуваат конзистентност и доследност во однесувањето на некоја индивидуа. А секоја индивидуа најчесто е амбивалентна кога се соочува со своите желби кои се различни и наспроти моралните норми. Поимот амбивалентност освен во индивидуалниот живот има важна улога и во општеството и тоа се детерминира како политичка амбивалентност

Го кажуваме она што имаме потреба да го чуеме

Честопати имаме потреба да слушнеме дека ние сме конзистентни и затоа се случува на другите да ги проектираме мислите што не вознемируваат. Кога станува збор за некој друг најдоброто решение е да не застануваме помеѓу личноста и нејзината амбивалентност. Се што треба да направиме е на другиот да му дадеме слобода да зборува за противречностите што му пречат. За секој човек кој се соочува со амбивалентност би било многу корисно гласно да сподели за што се двоуми и да ја осознае својата растргнатост помеѓу две одлуки или две верувања. Многу е убаво да го натераме да се чувствува добро за неговата одлука што избрал една насока додека сеуште во него постои внатрешна борба.

Кога сме на крстопат и знаеме дека не можеме да постигнеме две спротивставени цели, најдобро е да си го признаеме тоа пред себе, да ја прифатиме нашата амбивалентност и на тој момент да пристапиме со одговорност. Кога настапува моментот кога навистина треба да го направиме нашиот избор, го избираме она што е поважно за нас со цел да го олабавиме тесниот јазол на противречноста. Можеме да избереме да работиме хонорарно ако флексибилноста и слободата ни се поважни од фиксните и безбедни приходи. Или, да останеме сингл, ако повеќе ја цениме големата независност и несериозност отколку партнерство.

Амбивалентноста е вродена особина на луѓето и не е причина за загриженост. Ако прифатиме дека еволуцијата е процес исполнет со испитувања и последователни грешки, тогаш секој од нас носи ризик од грешка. Во одреден момент кога навистина сме притиснати од својата амбивалентност, ние само треба да си кажеме на себеси: „Нека успее најдобриот избор, и се надевам дека мојот избор е точно тоа!

Прочитајте:  Прашања за запознавање на личност

Амбивалентност во политиката

Амбивалентноста има и политичка димензија. Големите општествени движења се состојат од луѓе кои, со еден глас, се изјаснуваат за јасни цели, а всушност групата е толку хетерогена што овие цели понекогаш се многу поразновидни и контрадикторни. Луѓето честопати се придружуваат во поворка, одредена група или движење затоа што така добиваат погрешно чувство дека се свесни за тоа што сакаат и кон што се стремат. Тие имаат тенденција да го игнорираат универзалното лицемерие затоа што во групата се чувствуваат одлично, посочувајќи си на себе дека знаат на кој пат одат. Порано или подоцна во ваквите движења се појавува амбивалентноста. Потоа, има или поделба или некој применува агресивен пристап на управување од горе кон долу, како што се случи во поранешниот Советски Сојуз, Кина и Куба.


Споделете со пријателите!