15 водечки модни дизајнери мрднаа со прст за „Сите стоплени во зима“

Граѓанската платформа „Мрдни со прст“, има мисија да поттикне размислување за индивидуалната одговорности и зголемување на вклученоста во решавање на општествените прашања кои сите нè засегаат

Нова мобилна платформа Figure 1 за вмрежување на медицинските работници од целиот свет

Со помош на оваа мрежа дијагнозите и начинот на лекување многу полесно можат да бидат одредувани, бидејќи лекарите од целиот свет ќе може да го споделат своето искуство и да го дадат своето мислење за секој споделен случај, а студентите пак, многу побрзо да учат преку конкретни примери