svetski-den-bez-tutun
Споделете со пријателите!

Стоп за недозволената трговија со тутунски производи
Секоја година на 31 мај, Светската Здравствена Организација – СЗО заедно со партнерите го обележуваат Светскиот ден без тутун – World No Tobacco Day (WNTD), истакнувајќи ги здравствените ризици поврзани со конзумирањето на тутун и производи од тутун. Воедно тие се залагаат и со ефективни политики за намалување на потрошувачката на тутун и производи од тутун.

Пораката е едноставна: На Светскиот ден без тутун 2015 година, СЗО ги повикува земјите да работат заедно за да се стави крај на нелегалната трговија со тутун и производи од тутун.

Од многу агли, нелегалната трговија со производи од тутун е еден од главните глобални проблеми заедно со здравствените, правни, економски и корупциските проблеми.

Опсег на проблемот

Нелегалниот пазар на тутун може да се смета за толку голем што според одредени истражувања една од секои 10 цигари кои се консумираат на глобално ниво се нелегални. Европската комисија проценува дека нелегалната трговија со тутун и производи од тутун ја чини ЕУ и нејзините земји членки над 10 милијарди Евра годишно во загуба на даноци и царинските приходи.

Целите на кампањата WNTD 2015 се:

  • Да ја подигне свеста кај луѓето за штетноста по здравјето предизвикана од страна на нелегалната трговија на производи од тутун;
  • Да покаже како тутунската индустрија е вклучен во нелегалната трговија со тутун и производи од тутун;
  • Да истакнете како нелегалната трговија со тутун и производи од тутун е средство за придобивање големи финансиски средства за криминалните групи со кој понатаму финансираат други активности како организиран криминал, вклучувајќи дрога, трговија со оружје и тероризам; и
  • Да се промовира ратификацијата на пристапот до како и користење на Протоколот за искоренување на нелегалната трговија со тутун и производи од тутун од страна на сите членови на Рамковната конвенција на СЗО за контрола на тутунот.
Прочитајте:  Балансот на „добрите“ и „лошите“ микроорганизми најважни за здравјето

Глобалната „епидемија“ од употреба на тутун и производи од тутун убива скоро 6 милиони луѓе секоја година, од кои повеќе од 600.000 се непушачи, односно умираат од пасивното пушење. Доколку не дејствуваме, епидемијата ќе убива повеќе од 8 милиони луѓе секоја година до 2030 година. Повеќе од 80% од овие смртни случаи кои може да се превенираат би биле од ниско и средно развиени земји.


Споделете со пријателите!