svetski-den-protiv-pushenjeto_image
Споделете со пријателите!

Денес светот го одбележува Светскиот ден против пушењето
Секоја година на 31 мај, се одбележува Светскиот ден против употреба на тутун со цел да се истакнат здравствените и дополнителните ризици од употребата на тутун. Овогодинешната тема одредена од страна на Светската здравствена организација (СЗО) е: „Тутун – закана за развојот.“ Целта на мотото е да ги претстави опасностите и заканите од тутунската индустрија врз одржливиот развој на сите земји, вклучувајќи ги здравјето и економската благосостојба на своите граѓани. СЗО ги повикува земјите да дадат приоритет и да ги забрзаат напорите за контрола на тутунот, како дел од нивните одговори согласно Агендата за одржлив развој 2030.

Овогодинешната кампања има за цел да:

  • Предложи мерки кои владите и јавноста треба да ги преземат за да се промовира здравјето и развојот со соочување со глобалната тутунска криза;
  • Потенцирање на поврзаноста помеѓу употребата на тутунски производи, контрола на тутунот и одржливиот развој;
  • Поттикнување на земјите да вклучат контрола на тутунот во нивните национални одговори на Агендата на одржлив развој 2030;
  • Поддршка на земјите членки и граѓанското општество во борбата против мешањето на тутунската индустрија во политичките процеси, со цел посилна национална акција за контрола на тутунот;
  • Поттикнување на пошироко учество на јавноста и учество на партнерите во националните, регионалните и глобалните напори за развој и имплементација на стратегии и планови за развој и остварување на цели кои даваат приоритет на акции за контрола на тутунот;
  • Претставување како поединците може да придонесат за правење на одржлив, слободен свет без тутун, било да е тоа преку не земањето на тутунски производи воопшто, или со откажување од навиката.
Прочитајте:  Состав на мајчиното млеко

„Околу 6 милиони луѓе умираат од употреба на тутун секоја година, бројка која се предвидува дека ќе се зголеми на повеќе од 8 милиони годишно до 2030 година без преземена акција. Тутунот е закана за секое лице, без оглед на полот, возраста, расата, културата или образованието“, информираат од Институт за јавно здравје на РМ.


Споделете со пријателите!