Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 25.12.2016) 

Во текот на 51-ва недела од 2016 година (од 19.12.2016 – 25.12.2016), во Република Македонија пријавени се 4.195 новозаболени лица на групни пријави за заболени од грип, што е зголемување за 4,9 пати во споредба со минатата недела, кога беа регистрирани 853 заболени лица. Бројот на пријавени лица оваа недела е повеќекратно зголемен споредено со 51-ва недела од минатата сезона, кога беa регистрирани 109 случаи.

Вкупниот број на пријавенио случаи и оваа недела ја надминува граница на сезонската активност, а активноста на вирусот на грип е на средно високо ниво. 

Оваа недела најголем број заболени (n=728) е регистриран на територијата на ЦЈЗ Скопје, во ЦЈЗ Велес се пријавени 560, а во Тетово 529 заболени лица. Највисока инциденца од 1.272,4/100.000 е пријавени од подрачјето на ПЕ Свети Николе каде е регистрирано 261 заболено лице, но и во ЦЈЗ Велес со 845,2/100.000 жители, ПЕ Кавадарци со 741,3/100.000 (пријавени 319 заболени) и ПЕ Неготино каде што инциденцата е 349,4/100.000, што укажува на многу висока активност на вирусот на грип во регионот на ЦЈЗ Велес. Границата за многу висока активност е надмината уште на територијата на ЦЈЗ Струмица, ПЕ Кратово и ПЕ Гостивар. Висока активност се регистрира на територија на ЦЈЗ Тетово и ПЕ Радовиш, во останатите региони активноста е на средно или ниско ниво…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!