Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 01.05.2016)
Во текот на 17-та недела од 2016 година (25.04 – 01.05.2016), во Република Македонија од 8 извештајни единици пријавени се 75 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 3,6 на 100.000 жители, што претставува намалување за 2,6 пати во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 2,7 пати споредено со 17-та недела од минатата сезона, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони постои незначително зголемување од 2,7%.

Горенаведените податоци говорат во прилог на намалување на интензитетот на грип по достигнатиот пик во текот на седмата недела, а пријавениот број на случаи оваа недела е во рамките на очекуваниот број на случаи и под горната неделна граница (149)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!