Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 17.04.2016)
Во текот на 15-та недела од 2016 година (04.04 – 10.04.2016), во Република Македонија од 17 извештајни единици пријавени се 312 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 15,1 на 100.000 жители, што претставува намалување за 50,4% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 44,4% споредено со 15-та недела од минатата сезона, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони постои зголемување од 30,0%.

Горенаведените податоци говорат во прилог на намалување на интензитетот на грип по достигнатиот пик во текот на седмата недела, а пријавениот број на случаи оваа недела е во рамките на очекуваниот број на случаи и под горната неделна граница (495)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!