lugjeto-razlichno-gi-tolkuvaat-emodji-simbolite_image
Споделете со пријателите!

Насмеано или нервозно лице? Луѓето различно ги толкуваат емоџи симболите
Ако една слика вреди 1000 зборови, колку зборови и чувства вреди еден емоџи симбол? Емоџи комуникацијата веќе стана релевантна тема за толкување од страна на семиотичари, лингвисти и комуниколози, најмногу заради сè поголемата присутност во секојдневната пишана комуникација на социјалните мрежи. Употребата на емоџи симболите е толку голема, што тие се користат за формирање на цели реченици. Дури и позната книга „Моби Дик“, е преведена на емоџи сликовен јазик. Исто така, денес постојат и таканаречени емоџи уметници кои што се служат исклучиво со емоџи симболи како начин на изразување. За да добиете претстава колку многу се користат емоџи симболите на само една социјална платформа, погледнете овде, каде што во реално време се прикажуваат сите симболи кои во моментот се користат на „Твитер“.

И покрај тоа што за емоџи јазикот се смета дека може да биде првиот вистински глобален јазик, сепак, во одредени ситуации, симболите различно се толкуваат од страна на испраќачот и примателот.

Заклучокот дека луѓето често ги толкуваат емоџи симболите на различен начин е донесен врз основа на најновото истражување на оваа тема. Во истражувањето учествувале 334 луѓе, кои што толкувале 125 емоџи симболи со помош на скала од -5 (многу негативен) до 5 за многу позитивен симбол. Дури за 95 проценти од емоџи симболите, испитаниците не се согласиле за чувството изразено преку дадениот емоџи симбол; истиот симбол кај некого будел позитивно, кај друг позитивно, а кај трет, неутрално чувство.

Истражувачите проблемот го лоцираа во мобилните платформи. Имено, интерпретацијата може да биде делумно проблематична доколку испраќачот и примателот користат различни мобилни платформи. На пример, ако испраќачот има „Ајфон“, а примателот „Самсунг“ телефон, тие може да не се разберат, бидејќи секоја платформа има своја верзија на емоџи симболи. Кога испитаниците  ја виделе „Ајфон“ верзијата на симболот „насмеано лице со насмеани очи“, тие го доживеале како негативна емоција, а која истиот емоџи симбол го виделе на „Мајкрософт“, и „Самсунг“ телефон, тие го доживеале како позитивен емоџи симбол.

Прочитајте:  Прва меѓународна конференција за Цефиксим во Истанбул, поддржана од „Алкалоид“

Споделете со пријателите!