Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (03-ра недела, до 19.01.2020)
Во текот на 3-та недела од 2020 година (13.01–19.01.2020), пријавени се 1.100 (I=53,2/100.000) случаи со заболувања слични на грип, што е зголемување за 88,7% во споредба со минатата недела (n=583).

Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со 3-та недела од минатата сезона (n=535) е зголемен за 2 пати, а во споредба со бројот за 3-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=1.623) се регистрира намалување од 32,2%.

Регистрираната инциденца oваа недела за прв пат оваа сезона е над неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (I=36,4/100.000), односно достигнат е прагот на влез во сезоната на грип.

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, пристигнати се 40 материјали за тестирање на грип. Од тестираните материјали, 20 (50,0%) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца – кај 12 е детектиран тип А (5 A/H1pdm, 4 A/H3 и 3 несубтипизирани), а 8 се инфлуенца тип Б (6 Victoria и 2 неодредена линија)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!