Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (02-ра недела, до 12.01.2020)
Во текот на 2-ра недела од 2020 година (06.01–12.01.2020), пријавени се 583 (I=28,2/100.000) случаи со заболувања слични на грип, што е зголемување за 2,8 пати во споредба со минатата недела (n=207).

Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со 2-ра недела од минатата сезона (n=378) е зголемен за 54,2%, а во споредба со бројот за 2-ра недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=1.163) се регистрира намалување од 49,9%.

Пријавената инциденца е под неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (I=36,4/100.000), односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, пристигнати се 18 материјали за тестирање на грип. Од тестираните материјали, пет (27,8%) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца – 3 Influenza A/H1pdm и 2 Influenza А несубтипизиран…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!