Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2020/2021 (02 недела, до 17.01.2021)
Во текот на 2-рата недела од 2021 година (од 11-17.01.2021), во Република Северна Македонија пријавени се 36 (I=1,7/100.000) случај на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, зголемување во однос на минатата недела кога беа пријавени 18 случаи.

Бројот на регистрирани случаи во 2-ра недела е намален во споредба со минатата сезона (n=583) и со типичната сезонска крива (n=1.134).

Заболените се пријавени од 6 ЦЈЗ/ПЕ, во Дебар – 14, во Ресен – 12, во Куманово – 4, во Охрид – 3, во Тетово – 2 и во Кавадарци – 1.

Во однос на возрасната дистрибуција, 23 лица се од возрасната група од 15-64 години, а највисока инциденца (4,3/100.000) се регистрира кај најмладите, децата на возраст од 0-4 години.

Во текот на 2-ра извештајна недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ, пристигнати се два материјали за лабораториско тестирање на грип. Истите се со негативен резултат за присуство на инфлуенца вирусот.

Кумулативни податоци

Во сезоната 2020/2021 вкупниот број на заболени изнесува 433 (I=20,9/100.000), 73,2% помалку во споредба со истиот период минатата сезона (n=1.618) и 86,3% помалку во однос на типичната сезонска крива (n=3.170).

Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрасни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрасната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) – 190 случаи (43,9%), а највисока инциденца (101,6/100.000) се регистрира кај децата на возраст од 0-4 години.

Од почетокот на сезоната 2020/2021, заклучно со 2-ра недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ РСМ пристигнати се 9 материјали од здравствените установи – од амбулантски и болнички лекувани пациенти за тестирање за присуство на вирусот на грип. Истите се со негативен резултат за присуство на инфлуенца вирусот…

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020
за 45-та недела

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!