korona-vakcina-1
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 14.111 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 8,4% во однос на минатата недела. Регистриран e 2.397 нови позитивни случаи од 34 градови во државата со намалување од 3,0% во однос на минатата недела.

Процентот на позитивност се движи од 11 до 19%, просечно 16%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=1.089; 45,4%), со неделна инциденца – 176,3/100.000. Највисока неделна инциденца од 238,5/100.000 е регистрирана во Ресен.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=631, 26,3%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 40-49 (n=446; 18,6%), 30-39 (n=422; 17,6%), 50-59  (n=403; 16,8%) и 20-29 (n=352; 14,7%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=31; 1,3%) и 10-19 години (n=112; 4,7%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 1.194 (49,8%) лица од женски и 1.203 (50,2%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 5.785 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, 29,7% повеќе во споредба со минатата недела.

Пријавени се 79 смртни случаи од 23 града, со зголемување од 6,8% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 62 лицa биле над 60 години, 13 лица на возраст од 50-59 години, 3 лица на возраст од 40-49 години и едно лице од 30-39 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 17.01.2021, пријавени се вкупно 88.992 случаи на COVID-19 (I=4.300,9/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово, Куманово, Прилеп, Гостивар, Штип и Битола додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Струга, Охрид и Крушево. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Забрзано се одвива реализацијата на проектите од фармацевтската дејност

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 12.01.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 88.387.352 (4.953.758 во последни 7 дена, 20% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.919.204 (85.436 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 38.861.668 (2.522.297 во последни 7 дена, 30% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 910.741 (38.183 во последни 7 дена, 18% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 28.797.583 (1.806.928 во последни 7 дена, 10% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 626.804 (36.041 во последни 7 дена, 6% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 12.257.684 (206.670 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 187.786 (3.293 во последни 7 дена, 12% помалку во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 5.149.132 (171.280 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 124.836 (2.775 во последни 7 дена, 9% помалку во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.135.878 (171.280 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 47.905 (4.313 во последни 7 дена, 31% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 1.184.662 (71.939 во последни 7 дена, 36% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 21.119 (831 во последни 7 дена, 14% повеќе во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!