Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (44-та недела, до 03.11.2019)
Во текот на 44-та недела од 2019 година (од 28.10.2019 – 03.11.2019), во Република Северна Македонија пријавени се 29 (I=1,4/100.000) нови случаи на заболувања слични на грип. Регистрираниот број е зголемен за 12 во споредба со бројот на заболени во минатата недела (n=17).

Во споредба со бројот на регистрирани случаи во 44-та недела од минатата сезона (n=48) постои намалување од 19 заболени лица, како и во споредба со типичната сезонска крива (n=64) каде бројот на пријавени заболени лица е помал за 35.

Во оваа недела, пријавени се заболени лица од 9 извештајни единици. Најголем број на заболени се регистрирани во ЦЈЗ Куманово – 12 заболени лица.

Највисока инциденца од 21,6/100.000 жители се бележи во ПЕ Дебар, а најниска во ЦЈЗ Прилеп (1,05/100.000)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!