Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (47-та недела, до 25.11.2018)
Во текот на 47-ма недела од 2018 година (од 19.11.2018 – 25.11.2018), во Република Македонија пријавени се 74 (I=3,6/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е намалување за 14,9% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 53,2% споредено со 47-ма недела од минатата сезона (n=158), а во однос на бројот за 47-ма недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои намалување од 25,5%.

Пријавениот број на случаи е под бројот кој ја означува неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (n=726). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, во 47-ма недела најголем број заболени (n=47; 63,5%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, додека највисока инциденца од 8,6/100.000 жители е регистрирана кај најмалите, децата од 0-4 години.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 15 извештајни единици, од кои во една извештајна единица бројот на пријавени заболени лица е над 10. Најголем број заболени се пријавени од ЦЈЗ Струмица (n=12)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!