Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (49-та недела, до 09.12.2018)
Во текот на 49-та недела од 2018 година (03.12-09.12.2018), во Република Македонија пријавени се 132 (I=6,4/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е зголемување за 46,7% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 17,9% споредено со 49-та недела од минатата сезона (n=112), а во однос на бројот за 49-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои незначително намалување од 0,3% (Графикон 1).

Пријавениот број на случаи е под бројот кој ја означува неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (n=726). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, во 49-та недела најголем број заболени (n=105; 79,5%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, каде е регистрирана и највисока инциденца од 7,2/100.000 жители.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 18 извештајни единици, а во 4 извештајни единици бројот на пријавени заболени лица е над 10. Најголем број заболени се пријавени од подрачјето на ПЕ Гостивар (n=34, I=28,4/100,000), додека највисока инциденца од 44,7/100.000 е регистрирана на територија на ПЕ Македонски Брод (n=5 заболени)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!