Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (17-та недела, до 28.04.2019)
Во текот на 17-та недела од 2019 година (22.04-28.04.2019), пријавени се 56 (I=2,7/100.000) случаи со заболувања слични на грип, што е 54,5% намалување во споредба со минатата недела (n=123).

Регистрираната инциденца оваа недела укажува на ниска активност на вирусот на грип, согласно МЕМ моделот за одредување на интензитетот.

Во текот на изминатата недела, не се регистрирани смртни случаи асоцирани со грип.

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ пристигнати се 6 материјали за тестирање на грип, од кои 3 (50%) позитивни за присуство на вирусот на грип – по еден A(H1)pdm, Influenza A(H3) и Influenza А несубтипизиран.

Во 17-та недела, најголем број заболени лица (n=37; 66,1%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, додека највисока инциденца од 4,2/100.000 жители е регистрирана кај лицата на возраст над 65 години…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!