Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 21.02.2016)
Во текот на седмата недела од 2016 година (15.02 – 21.02.2016), во Република Македонија од 30 извештајни единици пријавен е 5.041 случај на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 243,6 на 100.000 жители, што претставува зголемување за 19,2% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 2,4 пати споредено со 7-мата недела од минатата сезона, кога беа регистрирани 2.059 случаи, а во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони исто така постои зголемување од 81,4%.

Наведените факти говорат во прилог на значително интензивирање на сезонската активност на грип која продолжува и оваа недела, и е над горната неделна граница на очекуван број на случаи (4.315)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!