Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 14.02.2016)
Во текот на 6-тата недела од 2016 година (08.02 – 14.02.2016), во Република Македонија од 30 извештајни единици пријавени се 4.230 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 204,4 на 100.000 жители, што претставува зголемување за 35,3% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 2,6 пати споредено со 6-тата недела од минатата сезона и за 72,7% во однос на типичната сезонска крива за последните 5 сезони.

Наведените факти говорат во прилог на значително интензивирање на сезонската активност на грип кое продолжува и оваа недела, и е над горната неделна граница на очекуван број на случаи (3.628)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!