kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 13.993 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, незначително зголемување (5,9%) во однос на минатата недела. Регистрирани сe 3.410 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со зголемување од 27,4% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=1.654; 48,5%), каде е забележана и највисока неделна инциденца – 267,8/100.000.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст 30-39 (n=750, 22,0%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од над 60 (n=673; 19,7%), 40-49 (n=632; 18,5%), 50-59 (n=595; 17,4%) и 20-29 (n=539; 15,8%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=72; 2,1%) и 10-19 години (n=149; 4,4%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 1.695 (49,7%) лица од женски и 1.715 (50,3%) од машки пол.

Од случаите, епидемиолошки се истражени 555 или 16,3%.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 1.566 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 84 смртни случаи од 24 градови, зголемување од 71,4% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 66 лица биле над 60 години, 13 лица на возраст од 50-59 години, 3 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години и 2 во возрасната група од 30-39 години. Од смртните случаи, епидемиолошки се истражени 45 или 53,6%.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 25.10.2020, пријавени се вкупно 27.199 случаи на COVID-19 (I=1.314,5/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Штип и Гостивар, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар, Куманово и Штип. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи, највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Што е ЗИКА вирусна инфекција?

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 25.10.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 40.118.333 (2.443.594 во последни 7 дена)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.114.749 (36.547 во последни 7 дена)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 18.800.094 (798.794 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 608.727 (16.283 во последни 7 дена, 21% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 8.546.666 (513.444 во последни 7 дена, 11% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 135.275 (6.864 во последни 7 дена, 11% помалку во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 8.027.954 (927.433 во последни 7 дена, 25% повеќе во споредба со претходна
 • Смртни случаи – 256.540 (8.386 во последни 7 дена, 29% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.756.477 (144.133 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 70.902 (3.492 во последни 7 дена, 10% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.267.664 (31.473 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 28.469 (1.058 во последни 7 дена, 8% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 688.767 (28.317 во последни 7 дена, 8% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 14.823 (464 во последни 7 дена, 27% помалку во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!