coronavirus_huging_our_planet_image
Споделете со пријателите!

Повеке од една година откако генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 21.763 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намување од 20,4% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 5.199 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со намалување од 24,3% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 15,3 до 27,9%, просечно 22,6 %. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=2.086; 40,1%), со неделна инциденца – 337,7/100.000.

Највисока неделна инциденца од 397,4/100.000 е регистрирана во Битола.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=1.722, 33,1%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 50-59 (n=919; 17,7%), 40-49 (n=882; 17,0%), 30-39  (n=835; 16,1%) и 20-29 (n=506; 9,7%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=95; 1,8%) и 10-19 години (n=240; 4,6%). Се забележува намалување кај сите возрасни групи во споредба со минатата недела.

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 2.797 (53,8%) лица од женски и 2.402 (46,2%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 5.921 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, со намалување од 3,1% во споредба со минатата недела.

Пријавени се 206 смртни случаи од 26 градови, 25,4% помалку во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 175 лицa биле над 60 години, 20 лица на возраст од 50-59 години, по 5 лица од возрасните групи од 40-49 и 30-39 години и еден од 20-29 години.

Во лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика при ИЈЗ се изврши секвенционирање на 48 селектирани SARS CoV-2 позитивни примероци. Истите беа одбрани од периодот 01-31.03.2021.

Резултатите од секвенционирањето покажаа присуство на генотипот SARS-CoV-2 B.1.1.7/20I_501Y.V1 (Variant VOC_202012_01, UK variant) кај 98% од тестираните пациенти.

Дополнително, направено е скринирање за присуство на варијанти од посебно внимание на 200 пациенти кој детектира 5 варијанти. Доминантен сој застапен со 100% меѓу тестираните примероци е B.1.1.7 т.н британска варијанта.

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016
до 11та недела

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 18.04.2021, пријавени се вкупно 147.229 случаи на COVID-19 (I=7.115,4/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово, Битола и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Охрид и Крушево. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 11.04.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 135.057.587 (4.550.837 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела).
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 2.919.932 (76.773 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со претходна недела).

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 58.025.495 (1.427.623 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.405.254 (36.599 во последни 7 дена, 2% помалку во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 47.547.449 (1.630.624 во последни 7 дена, 4% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.008.251 (26.853 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 16.177.826 (965.591 во последни 7 дена, 63% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 228.385 (6.331 во последни 7 дена, 47% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 8.057.550 (364.456 во последни 7 дена, 22% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 165.010 (4.398 во последни 7 дена, 19% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3.171.006 (50.710 во последни 7 дена, 14% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 79.545 (1.022 во последни 7 дена, 5% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 2.077.516 (111.833 во последни 7 дена, 6% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 33.474 (1.570 во последни 7 дена, 189% повеќе во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!