misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 15.857 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намалување од 9,2% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 5.518 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со намалување од 14,6% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=2.296; 41,6%), со неделна инциденца – 371,7/100.000.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=1.503, 27,2%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 30-39 (n=1.042; 18,9%), 50-59  (n=1.040; 18,8%), 40-49 (n=1.030; 18,7%) и 20-29 (n=648; 11,7%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=73; 1,3%) и 10-19 години (n=182; 3,3%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 2.721 (49,3%) лица од машки и 2.797 (50,7%) од женски пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 5.313 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, 0.2% повеќе во споредба со минатата недела.

Пријавени се 174 смртни случаи од 29 града, со намалување од 5,4% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 142 лица биле над 60 години, 24 лица на возраст од 50-59 години, 4 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години и по два случаи од возрасните групи од 20-29 и 30-39 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 13.12.2020, пријавени се вкупно 73.851 случаи на COVID-19 (I=3.569,1/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово, Куманово, Прилеп, Гостивар, Штип, Битола и Велес додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Струга, Крушево, Штип и Охрид. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Денес жолта фаза во југоисточниот регион, повисоки температури до недела

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 08.12.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 65.872.391 (970.427 во последни 7 дена, без промена во споредба со претходна недела)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.523.656 (73.396 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 28.062.331 (1.845.816 во последни 7 дена, 12% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 746.852 (26.624 во последни 7 дена, 18% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 19.984.964 (1.456.530 во последни 7 дена, 9% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 448.458 (5.004 во последни 7 дена, 2% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 11.071.129 (332.396 во последни 7 дена, 10% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 168.454 (4.888 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 4.288.875 (242 563 во последни 7 дена, 3% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 107.258 (5.084 во последни 7 дена, 13% помалку во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.547.607 (53.283 во последни 7 дена, 9% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 34.486 (974 во последни 7 дена, без промена во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 914.744 (40.039 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна
 • Смртни случаи – 17.722 (461 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!