Споделете со пријателите!

Од 10-11 март 2016 година во Братислава, Словачка, се одржа заеднички состанок на работна група за Европската мрежа за надзор над ХИВ/СИДА, а во организација на Светската здравствена организација за Европа (WHO/Europe) и Европcкиот центар за надзор на заразни заболувања (ECDC).

На состанокот учествуваа 53 држави од Европскиот регион,  како и претставници на регионалните канцеларии, како и стручни лица од областа за надзор над ХИВ/СИДА, ECDС, UNICEF, IUSTI, EMCDDA, Global fund, Европска комисија, претставници од канцеларијата на СЗО/Европа, Институти за јавно здравје, Американскиот центар за контрола на заразни болести, претставници од граѓанско општество, НВО, итн...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!