Споделете со пријателите!

Вчера беше обележан интернационалниот ден на стари лица.
Помеѓу 2017 и 2030 година, се предвидува дека бројот на лица на возраст од 60 години или повеќе се очекува да порасне за 46% (од 962 милиони на 1,4 милијарди) на глобално ниво овој број е поголем од бројот на  младите, како и на децата под 10-годишна возраст. Стареењето на населението се претпоставува дека ќе стане една од најзначајните социјални трансформации на 21 век.

Постарите луѓе отсекогаш играле значајна улога во општеството како водачи, заштитници и чувари на традицијата. Сепак, тие се исто така многу ранливи, при што многу од нив се соочуваат со сиромаштија, ја губат физичката способност или се соочуваат со дискриминација. Како што се подобрува здравствената заштита, расте популацијата на постари лица. Нивните потреби исто така растат, како и нивните придонеси во светот. Меѓународниот ден на старите лица е можност да се потенцираат важните придонеси што старите луѓе ги даваат во општеството и да ја подигнат свеста за можностите и предизвиците на стареењето во денешниот свет…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!