Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 28 октомври 2015
Од минатата учебна година, заклучно со овој месец, Фондот со проектот „Е-потврди за редовни студенти“, овозможи големи придобивки за вкупно 26,481 редовни студенти. Со овој проект, овозможено е секоја нова потврда/промена за редовно школување, Фондот да ја добива по електронски пат од соодветната установа за високо образование.

Порано, потврдата за редовно школување, студентите требаше да ја заверат на студентски прашања, а потоа да ја достават на шалтерите во подрачните служби на ФЗОМ. Со овој проект редовните студенти веќе не губат време по шалтерите за студентски прашања на своите факултети, ниту пак имаат потреба да чекаат ред на шалтерите на подрачната служба на Фондот. Со електронската потврда која ја праќаат високообразовните институции, редовните студенти може да остварат право на здравствено осигурување и да си ги добиваат потребните здравствени услуги.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!