Споделете со пријателите!

Презентирани резултатите за трендот на пропичување на дози антибиотици
Заменик министерот за здравство Јовица Андовски вчера присуствуваше на презентација на резултатите од првата европска електронска обука за рационално пропишување антибиотици, во организација на Универзитетот во Стенфорд, Mедицинскиот факултет Скопје и СЗО, со подршка на Министерството за здравство, Институтот за Јавно Здравје и ЦРИС „Студиорум“, при што беа презентирани и две студии во врска со користење антибиотици во примарно, секундарно и терциерно здравство.

Во своето обраќање тој укажа на важноста на здравствената превенција преку едукација на здравствениот персонал со акцент на превенцијата и забавувањето на развојот на антимикробната резистенција чија појава, како што рече, се должи на нерационално користење на антибиотици.

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!