Споделете со пријателите!

Заврши изградбата на најсложен здравствен објект изграден во историјата на Република Македонија – Универзитетскиот ПЕТ-Центар

Завршија градежните работи на објектот на Јавната здравствена установа Универзитетски институт ПЕТ-Центар, кој се наоѓа во близина на ГОБ „8 Септември“. Инвестицијата чини 16 милиони евра.

Станува збор за најсложен здравствен објект изграден во историјата на Република Македонија, но и пошироко во регионот, во кој е инсталирана најсовремена опрема, вклучувајќи и циклотрон за производство на изотопи, кое не се врши во регионот и пошироко.

Позитронско емисиона томографија (ПЕТ) претставува последен дострел на медицинската наука во обидот да се добие што попрецизно прикажување на функционалните промени на ткивата на човекот, како основа за навремено откривање на многу болести, давање прецизна дијагноза, ефикасна терапија и следење на болните...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!