urinarna-inkontinencija-farmakoloshki-tretman_image
Споделете со пријателите!

Статистиката вели дека секоја петта жена над 40 годишна возраст пати од уринарна инконтиненција
Инконтиненцијата е неспособност да се контролира во целост задржувањето на урината при кашлање, кивање, трчање, нагла промена на положбата на телото (пр. брзо станување), кревање на тешки предмети или други физички активности.

Според статистичките податоци секоја петта жена над 40 годишна возраст пати од уринарна инконтиненција т.е. слабост на мочниот меур. Најчест облик на уринарна инконтиненција е стрес инконтиненција а после тоа и ургентната, а често пати многу пациенти имаат проблеми и со двете врсти или имаат комбинирани симптоми.

Кај машката популација уринарната инконтиненција се јавува како резултат на хирушко одстранување на простатата (радикална простатектомија).

Според светските податоци добиени од клинички студии за уринарна инконтиненција процентот на жени кои се засегнати со овој проблем е 16,9%, а мажите 16%, што значи дека не е голема разликата во проценти помеѓу двата пола.

Иако кај мажите на возраст од над 50 год во најголем број случаеви започнуваат симптомите на БХП, тоа не значи дека истите не патат од дијагнозата уринарна инконтиненција. Разликата во дијагнозите најдобро ја утврдува посетата на доктор уролог, кој што по соодветни испитувања и параметри утврдуваат за настанатата состојба

Третманот на инконтиненцијата зависи од типот и причината која довела до тоа како и од интензитетот.

Терапијата на уринарна инконтиненција опфаќа повеќе методи:

  • Кегелови вежби, електрична стимулација, медикаметозна терапија и хируршки интервенции.

Од медикаметозната терапија најчесто употребувани лекови се:

  • Антихолинергици – Помагаат во смирување на хиперактивен мочен меур така да се многу ефикасни кај ургентна инконтиненција. Најчести лекови од оваа група се: solifenacin, oxybutynin, tolterodin, darifenacin, fesoterodin, trospium;
  • Imipramin – Трицикличен антидепресив кој може да се користи за лечење на комбинирана инконтиненција;
  • Setin – Се користи за лечење на стресна инконтиненција.
Прочитајте:  Како да се ослободите од несоницата по природен пат

Solifenacin-от е еден од подобрите антихолинергици чиј механизам на дејство е селективно да ги блокира мускаринските М3 рецептори, оневозможувајќи контракција на детрузорните мазни мускулни влакна (најголема густина во уроепител), го зголемува капацитетот на мочниот меур и го намалува чувството на итност за мокрење. Инциденцата на појава на несакани дејства во врска со овој лек е на најниско ниво, што значи дека на пациентите им обезбедува ефикасен и сигурен третман.

Д-р Влатко Ристов, специјалист уролог


Споделете со пријателите!