Светски ден на здравјето

Половина од светското население сè уште не е во можност да ги добие здравствените услуги што му се потребни.Светската здравствена организација беше заснована на принципот…

7 Април, светски ден на здравјето

За да се поттикнат надлежните тела и органи да ја подобрат безбедноста на храната преку зајакнување на интерсекторската соработка и покренување кампањи за подигање на…