7-april-svetski-den-na-zdravjeto_1
Споделете со пријателите!

За да се поттикнат надлежните тела и органи да ја подобрат безбедноста на храната преку зајакнување на интерсекторската соработка и покренување кампањи за подигање на јавната свест Светската Здравствена Организација за тема на светскиот ден на здравјето за 2015 година ја одбра безбедноста на храната
Јадењето на здравствено небезбедна храна е поврзана со смрт на околу 2 милиони луѓе годишно – меѓу кои и многу деца. Храна која содржи штетни бактерии, вируси, паразити или хемиски супстанции е одговорна за повеќе од 200 болести, започнувајќи од дијареа па до канцерогени заболувања.

7-april-svetski-den-na-zdravjeto

Нови закани за безбедноста на храната постојано се појавуваат. Промените во производството на храна, нејзината дистрибуција и конзумирање како и промената на животната средина, појава на нови патогени, антимикробната отпорност се фактори кои претставуваат предизвик за националните системи за безбедност на храната. Со зголемувањето на патувањата и трговијата на глобално ниво се зголемува и веројатноста дека загадувањето може да се прошири глобално.

Здравствено безбедна храна тема на светскиот ден на здравјето 2015

Како што снабдувањето со храна станува се повеќе глобализиран процес, потребата за зајакнување на системите за безбедност на храната во секоја земја и помеѓу самите земји станува се побитна. Тоа е и причината по повод Светскиот ден на здравјето, 7 април 2015 година, СЗО да ги поттикне надлежните тела и органи да ја подобрат безбедноста на храната, преку зајакнување на интерсекторската соработка и покренување кампањи за подигање на јавната свест за безбедноста на храната „од фарма до чинија (и се помеѓу)“.

Петте клучеви за побезбедна храна

Прочитајте:  Кои се придобивките од маслото од авокадо за кожата?

Безбедноста на храната е заедничка одговорност. Важно е да работиме сите заедно низ производствениот синџир на исхрана – од земјоделците и производителите до продавачите и потрошувачите. СЗО ги понуди петте практични клучеви за побезбедна исхрана за продавачите и потрошувачите при ракување и подготовка на храната:

Клуч 1: Сочувајте ја чистотата.

Клуч 2: Одвојувајте ја свежата и зготвената храна.

Клуч 3: Гответе ја храната темелно.

Клуч 4: Чувајте ја храната на безбедни температури.

Клуч 5: Користете безбедна вода и суровини.

Светскиот ден на здравјето 2015 е можност да се алармираат луѓето кои работат во различни владини сектори, земјоделците, производителите, трговците, здравствените работници како и самите потрошувачи за важноста на здравствената безбедност на храната, и улогата што секој може да ја има при обезбедување на здрава храна на чинијата.


Споделете со пријателите!