svetski-den-na-dijabetesot-semejstvoto-dijabetesot_image
Споделете со пријателите!

Над 425 милиони луѓе во светот живеат со дијабетес
Минатогодишната тема на Светскиот ден на дијабетесот којшто се одржува секоја година на 14-ти ноември беше „Жената и дијабетесот“. За 2018-та и 2019-та година, пак, акцент ќе се стави на темата „Семејството и дијабетесот“. Активностите кои Интернационалната федерација на дијабетесот ги предвиде за двегодишната кампања имаат за цел:

  • Подигнување на свеста за влијанието што дијабетесот го има врз семејството и за поддршката на оние коишто боледуваат од оваа болест;
  • Промовирање на улогата на семејството во управувањето, негата, превенцијата со болеста, како и во едукацијата за влијанието на истата.

Дијабетесот го засега секое семејство – Факти за дијабетесот во светот

Над 425 милиони луѓе во светот живеат со дијабетес

Повеќето од луѓето коишто живеат со дијабетес се дијагностицирани со дијабетес тип 2, кој во голема мера може да се спречи преку водење здрав живот кој вклучува редовна физичка активност и здрава и урамнотежена исхрана.

1 од 2 лица во светот живеат со недијагностициран дијабетес

Раната дијагноза и третманот се клучни за спречување на компликациите од дијабетесот и за постигнување на позитивни резултати. Во светот моментално 1 од 2 лица живеат со недијагностициран дијабетес и поголемиот број од нив боледуваат од дијабетес тип 2. Сите семејства се потенцијално загрозени од дијабетесот и затоа подигнувањето на свеста за препознавање на знаците, симптомите и факторите на ризик за сите видови на дијабетес се од витално значење за раното откривање на болеста.

Дијабетесот може да влијае на финасиската состојба на семејството

За многу поединеци и семејства ширум светот дијабетесот може да предизвика значително големи финансиски тегоби. Имено, во многу земји само трошоците за инјектирање на инсулин и дневен мониторинг можат да значат дури половина од просечниот расположлив доход на семејството, а редовниот пристап до есенцијални лекови за дијабетесот е скоро недостижен. Подобрувањето на пристапот до соодветните лекови и грижа за дијабетесот е неопходен за да се избегнат зголемени трошоци за поединецот и семејството.

Прочитајте:  Што му прави предолгото седење на вашето тело

Помалку од 1 од 4 членови на семејството има пристап до програми за едукација за дијабетес

Докажано е дека семејната поддршка во грижата за дијабетесот има значителен ефект во подобрувањето на здравствените резултати кај луѓето со дијабетес. Затоа е важно едукацијата и поддршката за самоуправување со болеста да бидат достапни за сите луѓе со дијабетес и за нивните семејства за да го намалат емотивното влијание на болеста што може да резултира со лош квалитет на живот.

Откривањето, спречувањето и грижата за дијабетесот го вклучуваат и семејството

Раната дијагноза и третман на дијабетесот се клучни за помагање на спречување или одложување сериозни компликации. Ако дијабетесот тип 1 не е рано препознаен, тоа може да доведе до сериозни компликации или смрт. Многу случаи на дијабетес тип 2 може да се спречат со водење на здрав начин на живот. Намалување на ризикот за заболување од дијабетес започнува во домот. Управувањето со дијабетесот бара дневен третман, редовно следење, здрав начин на живот и континуирано едуцирање за состојбата. Оттука, семејната поддршка е клучна и за грижата за дијабетесот.


Споделете со пријателите!