stop-za-bioloskiot-saat
Споделете со пријателите!

PharmaNEWS.mk на семинар од областа на инвитро фертилизацијата во Истанбул, Турција, дел од континуирана едукација организирана од страна на Европската организација за човекова репродукција и ембриологија – ESHRE
Истанбул на крајот на март беше домаќин на една од поинтересните теми во последно време: замрзнување на репродуктивниот биолошки материјал кај човекот. Дали е потребно, кому е потребно, начин, постапки, новини во областа на замрзнувањето на биолошкиот материјал беа тема на дводневниот едукативен семинар.

Постапките на замрзнување на биолошкиот материјал кај луѓе кои започнале создавање на потомство преку инвитро оплодување постепено се менуваат и усовршуваат. Во групата на кои им е потребно замрзнување на репродуктивниот материјал се додаваат и луѓе кај кои е дијагностициран канцер и тоа пред започнување на цитостатска и терапија so зрачење.

Во последно време во оваа група се додаваат имлади луѓе на почеток на својата кариера, се со една цел: одолжување на репродукцијата за некое понатамошно време. Дали човекот почнува да го менува поимот „време“? Дали може да ја измами природата и да направи СТОП на биолошкиот часовник? До кога може да ја одложува репродуктивната способност? Дали е безбедно?

Засега постапките на замрзнување на ембриони, јајце клетки и сперматозоиди се безбедни и доста успешни, но одговорите на предходно поставените прашања ќе ги имаме дури после неколку години или декади кога евалуациите од овие процеси ќе бидат поткрепени со цврсти докази.


Споделете со пријателите!