Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (43-та недела, до 27.10.2019)
Во текот на 43-та недела од 2019 година (од 21.10.2019 – 27.10.2019), во Република Северна Македонија пријавени се 17 (I=0,8/100.000) нови случаи на заболувања слични на грип. Регистрираниот број е идентичен со бројот на заболени во однос на во минатата недела.

Во споредба со бројот на регистрирани случаи во 43-та недела од минатата сезона (n=14) нема значајно отстапување, а во споредба со типичната сезонска крива (n=54) бројот на пријавени заболени лица е помал за 37.

Во оваа недела, пријавени се заболени лица од 6 извештајни единици. Најголем број на заболени се регистрирани во ПЕ Гостивар – 8 заболени лица.

Највисока инциденца се бележи во ПЕ Свети Николе од 9,8/100.000 жители, а најниска во ЦЈЗ Скопје (0,7/100.000)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!